Poskrzypka dwunastokropkowa

Jest to chrząszcz (Coleoptera) z rodziny stonkowatych (Chrysomelidae) występujący w całej Europie łącznie ze Związkiem Radzieckim. Żywi się szparagami uprawianymi oraz dziko rosnącymi. Żerowanie larw i chrząszczy osłabia rośliny, obniżając plon w latach następnych.

Obraz uszkodzeń. Wiosną owady dorosłe i larwy uszkadzają gałęziaki i nadżerają młode, wybijające z gleby pędy. Wskutek zniszczenia części nadziemnych rośliny są zahamowane we wzroście. W połowie lata szkodnik wyżera zawartość jagód.

Morfologia. Chrząszcze mają ciało długości 5?7 mm, barwy żółtaworudej do czerwonawej, na każdej pokrywie skrzydeł po 6 czarnych plamek, oczy, czułki, stopy, tarczkę i tułów ? czarne. Jajo jest popielatozielone, wrzecionowate. Larwa gruba, walcowata, długości 6?8 mm, pomarańczowo-żółtawo-zielona, często przyb­rudzona kałem, z głową żółtą i dwiema brunatnymi plamkami na stronie grzbieto­wej tuż za głową. Poczwarka brązowa znajduje się w glebie w płaskiej kolebce.

Rozwój. Zimują chrząszcze w różnych kryjówkach: w resztkach pędów szparaga, w szczelinach kory drzew, w ściółce. Wiosną przenoszą się na plantacje szparagów. Samice po krótkim żerowaniu uzupełniającym składają jaja na roślinie przyklejając je poziomo (wzdłuż) do młodych gałęziaków i pędów. Larwy po dorośnięciu opuszczają nadziemne części roślin i przepoczwarczają się w glebie. Młode chrząszcze pojawiają się w końcu czerwca i w lipcu. Samice składają jaja dając początek II pokoleniu. Na początku jesieni” larwy przepoczwarczają się i jeszcze w tym samym roku wychodzą młode chrząszcze.

Zwalczanie. W jesieni wycinać nisko i niszczyć łodygi, gdyż mogą w nich zimować chrząszcze. Wiosną pozostawić na plantacjach eksploatowanych kilka pędów szparagów jako pułapki. Gromadzące się chrząszcze strząsać do czerpaków lub kartonów i niszczyć. Młode plantacje opryskiwać przed kwitnieniem preparatem zawierającym fenitrotion (np. Metation E-50 lub Owadofos płynny 50), diazynon (np. Basudin 25 EC) lub endosulfan (np. Thiodan płynny 35). Plantacje eksploato­wane opryskiwać po zakończeniu zbiorów, od momentu wybijania pędów, 2?3-krotnie co 7?10 dni.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.