Rdza bobu

Choroba powodowana jest przez grzyb należący do podgromady podstawczaków (Basidiomycotina), klasy Ustomycetes, rzędu rdzawnikowych (Uredinales), rodziny Pucciniaceae. Rdza bobu jest szeroko rozpowszechniona nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach. Dotychczas wyróżniono dziesięć form biologicznych, z których dwie porażają bobik, trzy ? groch, a pięć pozostałych ? różne gatunki z rodzaju Vicia. Choroba występuje corocznie w dużym nasileniu, lecz dostrzegana jest dopiero pod koniec okresu wegetacji. Zazwyczaj nie powoduje większej obniżki plonu, jedynie w latach dużego nasilenia straty są duże.

Objawy. Wiosną, najpierw na górnej stronie liści, a niekiedy i na pędach, powstają małe spermogonia z owalnymi piknosporami. Na dolnej stronie liści oraz na pędach i strąkach pojawiają się pylące, żółte poduszeczki (ogniki) ? skupienia zarodników wiosennych (ecidiospor) (a). W lecie, początkowo na dolnej, później również na górnej stronie liści (b), na ogonkach liściowych i pędach (d) pojawiają się jasnobrunatne skupienia zarodników letnich (uredospor) średnicy około 1 mm. Pod koniec okresu wegetacji tworzą się ciemnobrunatne skupienia zarodników zimowych (teleutospor). Silnie porażone rośliny słabiej rosną, liście ich brunatnieją i zamierają.

Etiologia i rozwój. Grzyb jest gatunkiem jednodomowym, pełnocyklicznym. Najczęściej zimuje w postaci teleutospor (e). W sprzyjających warunkach mogą zimować również uredospory, które wiosną zakażają młode rośliny. Teleutospory, o wymiarach 30?44 x 19?33 |im, są kształtu odwrotnie jajowatego do kulistego ze ścianą komórkową wyraźnie zgrubiałą na szczycie. Ecidiospory są kuliste lub elipsoidalne o wymiarach 18?26 x 14?21 cm, uredospory ? zazwyczaj kuliste, o wymiarach 21?30 x 18?26 cm (c).

Zwalczanie. Natychmiast po zbiorze nasion należy spalić resztki porażonych roślin. Duże znaczenie mają: głęboka orka bezpośrednio po zbiorze roślin, stosowa­nie zmianowania oraz intensywne nawożenie potasem. Zwalczanie chemiczne choroby dotychczas jeszcze nie zostało opracowane.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.