Archive for the ‘Grzyby’ Category

Mączniak rzekomy szpinaku

Grzyb powodujący chorobę należy do klasy lęgniowców (Comycetes), rzędu wroślikowców (Peronosporales). Występuje na szpinaku uprawianym w gruncie, a zwłaszcza jesienią w inspektach. Poraża także niektóre chwasty z rodziny komosowatych. Objawy. Na górnej stronie liści szpinaku pojawiają się duże, żółtawe plamy o niewyraźnych brzegach. Porażone tkanki liścia szybko zamierają i w wilgotnych warunkach gniją. Na dolnej […]

Rdza szparaga

Chorobę powoduje grzyb należący do podgromady podstawczaków (Basidiomycotina), rzędu rdzawnikowców (Uredinales). Występuje w rejonach uprawy szparaga, w niektórych latach w bardzo dużym nasileniu, a wówczas w roku następnym osłabione rośliny dają plon nawet o 50 % niższy. Objawy. Wiosną na młodych gałęziach widoczne są plamy, początkowo żółtawe, po pewnym czasie przybierające barwę pomarańczowożółtą. Po 2?3 […]

Septorioza selera

Chorobę wywołuje grzyb należący do podgromady grzybów niedoskonałych (Deuteromycotina), rzędu kulnicowców (Sphaeropsidales). Występuje powszechnie wszędzie tam, gdzie uprawiane są selery i koper włoski. W Polsce wyrządza corocznie znaczne szkody. Objawy. Na blaszkach i ogonkach liściowych oraz pędach nasiennych występują bardzo liczne, małe (1?3 mm), jasnobrunatne, nekrotyczne plamy z dużą ilością czarnych punkcików. Czarne punkciki mogą […]

Zgnilizna twardzikowa na sałacie

Oba gatunki grzybów powodujących chorobę należą do podgromady workowców (Ascomycotina), rzędu helotkowców (Helotiales). Sclerotinia minor występuje tylko na sałacie. Sclerotinia sclerotiorum jest polifagiem. Poraża rośliny nie tylko w okresie wegetacji, ale również w czasie magazynowania. Objawy. Najczęściej na szyjce korzeniowej występują mokre plamy pokryte obfitym, białym, watowatym nalotem. Plamy dość szybko się rozszerzają i wkrótce […]

Szara pleśń na sałacie

Chorobę powoduje grzyb z podgromady workowców (Ascomycotina), rzędu helotkowców (Helotiales). Choroba ta może być groźna dla późnojesiennej i zimo­wej sałaty uprawianej pod szkłem. Objawy. Choroba występuje na sałacie we wszystkich fazach rozwojowych. Najniebezpieczniejsze jest porażenie siewek. Na ich części podliścieniowej ukazują się brunatne plamy gnilne. Siewki przewracają się i zamierają, pokrywając się szarym, pylącym nalotem. […]

Rdza turzycowo-salatowa

Chorobę powoduje grzyb z podgromady podstawczaków (Basidiomycotina), rzędu rdzawnikowców (Uredinales). Na temat występowania i szkodliwości tej rdzy istnieje bardzo mało wiadomości. W roku 1975 zaobserwowano ją w Poznaniu w niewielkim nasileniu. Drugimi jej żywicielami są: turzyca ściśniona (Carex contigua Hoppe, syn C. muricata) i turzyca najeżona (Carex pairaei Schulz). Objawy. Późną wiosną lub wczesnym latem […]

Mączniak rzekomy sałaty

Chorobę powoduje grzyb z klasy lęgniowców (Oomycetes), rzędu wroślikowców (Peronosporales). Poraża głównie sałatę głowiastą, ale również endywię, cykorię i karczoch oraz rośliny ozdobne z rodziny złożonych. Występuje zarówno na sałacie uprawianej w gruncie, jak i pod szkłem, gdzie wyrządza największe szkody. Objawy. Na dolnej stronie liści pojawia się biały nalot. Jeżeli panuje ciepła i wilgotna […]

Zgorzel siewek pomidora

Najczęściej zgorzel siewek pomidora powoduje grzyb Pythium debaryanum z klasy lęgniowców (Oomycetes), rzędu wroślikowców (Peronosporales). Oprócz niego w procesie chorobowym mogą brać udział Rhizoctonia solani Kiihn, gatunki z rodzaju Fusarium, Olpidium brassicae (Woron.) Dangeard i inne. Objawy. Jeżeli infekcji ulegną kiełki znajdujące się jeszcze pod powierzchnią ziemi, to obumierają one i gniją. Jeżeli infekcja nastąpi […]

Zgorzel podstawy łodyg pomidora

Chorobę powoduje grzyb z podgromady workowców (Ascomycotina), rzędu pleosporowców (Pleosporales). Poraża pomidory w gruncie i pod szkłem, najsilniej w okresie dojrzewania pierwszych owoców. Objawy. Na podstawie łodygi porażonych pomidorów pojawiają się brunatne, nieco wklęsłe plamy, które stopniowo obejmują łodygę dookoła. Łodyga staje się w tym miejscu cieńsza i pokryta licznymi, prawie czarnymi punktami. Tak porażone […]

Szara pleśń na pomidorze

Grzyb należy do podgromady workowców (Ascomycolina), rzędu helotkowców (Helotiales). Poraża najczęściej pomidory uprawiane w szklarniach i tunelach foliowych, zwłaszcza jesienią. Objawy. Choroba może porażać pomidor we wszystkich fazach rozwojowych. Siewki ulegają zgorzeli. Na uszkodzonych lub osłabionych pędach roślin starszych, na ogonkach liściowych, liściach i owocach pojawiają się miękkie, szybko rozszerzające się, dość wyraźnie odgraniczone plamy, […]